8.trinn uke 43


Oppgave 1 
  • Hva er summen av 9 og 3?
  • Hva kan 36 være produktet av?
  • Hva er kvotienten av 12 og 6?
  • Hva er differansen på 9 og 3?
  • Skriv faktorene i 35!
  • Skriv produktet av summen av 2 og 3 og kvotienten av 20 og 5!

Oppgave 2


Oppgave 3Videoundervisning

*Feil etter 0:50 i video: 9+3= 12 og ikke 11 :-)
*Feil etter 4:50 i video: (2+3)* (20/5) = 5*4=20