8.trinn uke 41


Oppgave 1 
 

Her har jeg laget 2 diagrammer som viser hvor mange biblioteker det var i Norge på de forskjellige årstallene. Diagrammene er basert på de samme tallene.


  1. Hva er forskjellen på diagrammene?

  2. Hvem tror du vil ønske å bruke det første diagrammet?

Oppgave 2


Videoundervisning