8.trinn uke 39


Oppgave 1 
Du skal konstruere en dynamisk sirkel i Geogebra der du bruker en glider til å bestemme radius i sirkelen.

Oppgave 2
a) Tegn en diameter og sett mål på diameter og radius.
b) Forklar forholdet mellom radius og diameter i en sirkel

Oppgave 3
a) Skriv ned tre ulike mål for tilsvarende  radius og diameter i sirkelen din.
b) Lek deg med animasjon av de ulike punkter/variabler i grafikkfeltet.
Videoundervisning