8.trinn uke 38


Oppgave 1 
Andre elever er med på disse aktivitetene i storefri:

1/10 spiller sjakk,  3/5 ser på film, og 24 spiller innebandy.

a)  Hvor stor brøkdel av disse elevene spiller innebandy?

b)  Hvor mange elever er med på aktiviteter i alt? 


Oppgave 2
Skolegården har form som dette trapeset:
a) Skriv et uttrykk for omkretsen av skolegården!

b) Sett a=100m og b=60m. Regn ut arealet av skolegården!


Videoundervisning