8.trinn uke 36


Oppgave 1 
Et tall, eller en verdi, kan skrives på flere måter. I denne oppgaven skal vi se på sammenhengen mellom brøk, desimaltall, prosent og promille. Vi skal kunne gjøre om verdier, og skrive dem på andre måter.
 
Lag en tilsvarende tabell som du ser under, og fyll inn det som mangler.Videoundervisning