9.trinn uke 34


Oppgave 1 

Oppgaven skal løses i Excel

Klasse 9F på Tomra skole panter flasker til inntekt for avsluttningsturen på 10. trinn. Læreren ønsker at de lager en oversikt i Excel over hver elev sin inntjening de ulike ukene.

De panter store og små flasker og oversikten skal vise:
 DagFlasketype   
 Antall Pant Totalt per dag
     
Pant per flaske:
 Stor flaske  Liten flaske 
 kr. 2,50 kr. 1,00


Oppgave 2
  • Finn gjennomsnittlig dagsinntekt.
  • Finn variasjonsbredden på dagsinntekten (differansen mellom høyeste og laveste dagsinntekt).
Videoundervisning