8.trinn uke 19


Oppgave 1 
 

På figuren se du to kvadrater.

  •       Lag figuren i Geogebra.
  •     Regn ut arealet av det røde området.Oppgave 2
  •  Hvor mye lengre er omkretsen av det store kvadratet enn av det lille? 
  • Vis at arealet av det røde området kan regnes ut ved formelen:     A= S- s2
  • Vis at forskjellen på de to omkretsene kan regnes ut ved formelen:   O-o= 4(S-s)

      
Videoundervisning