8.trinn uke 11


Oppgave 1 
 Skriv følgende tall som produkter av primtall

    a) 182
    b) 396
    c) 8060
    d) 2964

Oppgave 2
Regn ut
    a) 58-3*2
    b) 23*2-5*7
    c) 89+20/2
    d) 50*2*3-70/7

Oppgave 3
Forenkle utrykkene
    a) 20r*3r-15
    b) 2a-a*2
    c) 3b*3b-4g*3
    d) 4a*2a-a2
 
Videoundervisning