9.trinn uke 11


Oppgave 1 
 

Camilla har et mobilabonnement, og hun betaler 99 kr fast hver måned. I tillegg betaler hun 0,99 kr per ringeminutt. Dersom p(x) settes til pris per måned for abonnementet, og x settes til antall ringeminutter så kan vi sette opp denne sammenhengen i en funksjon. Velg mellom følgende:


  • p(x)=0,99x+99

  • p(x)=99x+0,99

  • p(x)=0,99x99

  • p(x)=990,99x


Nivå 1:

  • Hvilken av funksjonene viser den riktige sammenhengen?
  • Tegn funksjonen inn i GeoGebra for følgende x-verdier: 0<x<200

Nivå 2:

  • Camilla får en regning på kr 185,- den første måneden. Hvor mange minutter har hun ringt denne måneden?

Videoundervisning