8.trinn uke 10


Oppgave 1 
 Denne uken skal vi trene på litt Excel. Du skal lage en variant av Pascals kjente talltrekant. Den ser slik ut:
Lag en utgave av denne i Excel, og fyll ut resten av de tomme feltene.


Oppgave 2
Summer tallene i hver rad. Ser du en sammenheng?
Hva blir summen av tallene i rad n?

Videoundervisning