9.trinn uke 10


Oppgave 1 
 Faktoriser uttrykkene:
a) 8x           b) 4x²            c) 16x²y             d) 45x²y²

Oppgave 2
Faktoriser uttrykkene:
a) 4x+8   b) 2x²+6x    c) 4xy-10x²y    

d) 5x²y⁵-25xy³      e) 2x²+6x+16

Oppgave 3
Forkort uttrykkene:
a)   2x+8/4x+6          b)   15x²y²-5xy/10x³y-25xy³
                        
Videoundervisning