8.trinn uke 1


Oppgave 1 
Lag en tegning i Geogebra av en rettvinklet trekant. Husk å sette mål på sidene, og bruk 2 desimaler. Du velger selv hvor lange sider du bruker.
  • Tegn deretter et kvadrat på hver av sidene på utsiden av trekanten
  • Sett på arealmål på kvadratene
  • Hva er summen av arealet av de to minste kvadratene? Ser du en sammenheng?

Videoundervisning