10.trinn uke 9


Oppgave 1 
 
  
Oppgave 2
Skriv i inntastingsfeltet:  20<x<110
Hva kan du si om grafene I og K i dette segmentet/området?
Videoundervisning