10.trinn uke 6


Oppgave 1 
 
Oppgi alle svar nøyaktig:
  • Hva blir omkretsen av denne sirkelen?
  • Hva blir arealet av denne sirkelen?
  • Hva er volumet av en kule med radius 2a?

Oppgave 2
La oss doble størrelsen på radien.
  • Hvor mye større blir omkretsen?
  • Hvor mye større blir arealet?
  • Hvor mye større blir volumet av kula når radien dobles?


Oppgave 3
Sola har en diameter som er 400 ganger større enn månens. Hvor mange ganger større er volumet?

Videoundervisning