10.trinn uke 48


Oppgave 1 
 

Tegn trekant  ABC i GeoGebra.

  • AB skal være 29

  • BC skal være 21

  • AC skal være 20

Hva slags trekant er ABC? Legg ved en tegning som viser det du kom frem til!Oppgave til svart gruppe (og til alle andre som har lyst til å leke litt med Geogebra)
Verdens første mattebok ble skrevet av Euclid for ca 2300 år siden. Den heter "Elementene". Bildet under er hentet fra denne boken.

  1. Hva prøver Euklid å vise her? (Dette er noe dere har lært i forbindelse med konstruksjon)

  2. Lag en dynamisk tegning i GeoGebra som viser denne sammenhengen!

Videoundervisning


Comments