10.trinn uke 45


Oppgave 1 
 


Du skal løse alle oppgavene på følgende måter:

  1. Algebraisk

  2. Grafisk

  3. Med CAS

Oppgave 2

Lag  “den lille” multiplikasjonstabellen i Excel. (Se video 8. trinn uke 45)

  • Bruk  autofylling av tall, cellereferanse og absolutt cellereferanse.

  • Ha med formelvisning


Videoundervisning

Comments