10.trinn uke 42


Oppgave 1 
 
  • Plasser tallene -7, -6, -4, 3, 5 og 8 i den nederste raden slik at svaret på toppen av pyramiden blir 1.
  • Tegn en ny pyramide med like mange ruter. Plasser de samme tallene i den nederste raden slik at svaret på toppen blir
    • så stort som mulig
    • så lite som mulig

Tallene i hver rute er summen av tallene i ruten under.

Slik:

Bruk excel og løs oppgaven.

Lykke til!

Videoundervisning