10.trinn uke 3


Oppgave 1 
 Denne oppgaven er hentet fra en tidligere eksamensoppgave.

I denne oppgaven kan du spare mye tid på å bruke en datamaskin med graftegner.

Svømmebassenget i Badeland på 645 000 L skal tømmes for vann. Det tappes ut 18 000 L per time.

a)
Forklar at antall liter V(x) som er igjen i bassenget etter x timer, kan beskrives av funksjon V gitt ved

                V(x) = -18000x + 645000

b)
Bestem ved regning når bassenget er tomt.

c)
Tegn grafen til V for x-verdier mellom 0,40.

d)
Bestem grafisk når det er 285 000 L igjen i bassenget.

Videoundervisning

Comments