10.trinn uke 17


Oppgave 1 
 I firkant ABCD er AB parallell med CD. <B=60 grader og AB=9 cm, BC=4 cm, CD=3 cm. Normalen fra C på AB treffer i punktet E.

a) Hva slags figur er firkant ABCD?

b) Hvor stor er <BCE?

c) Hvorfor er EB=2 cm?

d) Konstruer figuren i Geogebra! 

Videoundervisning