10.trinn uke 14


Oppgave 1 
En bedrift produserer treningsapparater. Bedriften har funksjoner som beskriver kostnader (K), inntekter (I) og overskudd (O) ved produksjon og salg av et visst antall enheter.
Funksjonen K og I er gitt ved
Dog DI = [0,150]
  • Tegn funksjonene til K og I i Geogebra  


Oppgave 2
Berdriftens overskudd etter produksjon av x- antall enheter O(x) er gitt ved inntekter I(x) minus kostnader K(x)
  • Finn funksjonen til O(x) i CAS og tegn den i Geogebra.
DO= [0,150]
Tips: O(x)=I(x)-K(X)
O(x)=


Oppgave 3
  • Bruk grafen til O og finn hvor mange produserte enheter som gir bedriften det største overskuddet.
  • Finn skjæringspunktene mellom K og I og mellom O og x-aksen. Forklar sammenhengen mellom disse skjæringspunktene og overskuddet til bedriften.


Videoundervisning