10.trinn uke 14

Oppgave 1 
 

Videoundervisning
Fasit her