10.trinn uke 12


Oppgave 1 
Finn høyden i de ulike tredimensjonale figurene ved regning og ved bruk av Geogebra.
Tips:
Ved regning tar du utgangspunkt i volumformel for figuren og setter inn verdier for variablene.
I Geogebra lager du en glider for høyden og justerer til du har riktig volum.Oppgave 2


Oppgave 3


Videoundervisning