10.trinn uke 10


Oppgave 1 
Faktoriser uttrykkene:
a) 2a+2b    b) 3a+6    c) 4x²-8x     d) x³-x²y

e) 2a²b²-4a²b     f) 9x²-27x   g) 4x³+8x²-4x

Oppgave 2
Forkort uttrykkene:
a)  2x+8/4x+6          b)   15x²y²-5xy/10x³y-25xy³

 c)6x²-18x/12x-36x²   

Oppgave 3
Faktoriser uttrykkene:
a) x²+8x+16     b) a²+10a+25   c) y²-6y+9   d) x²+8x+15

e) 3x²+18x+24  
Videoundervisning