Digitale innleveringer

Informasjon om digitale innleveringer, samt hjelp for å levere med Word og OneNote finnes på denne hjelpesiden.
Kompetansemål til de enkelte oppgavene gjelder for hele skoleløpet 8-10, og er ikke nødvendigvis knyttet til de aktuelle trinnene.