matte.verket.me‎ > ‎

Digital matematikk

Elever på ungdomstrinnene på Verket Skole skal levere ukentlige oppgaver digitalt. Disse oppgavene skal løses på forskjellige måter, men felles er at de skal leveres digitalt via en pdf-fil, en word-fil eller via OneNote. Oppgavene er samlet her.

Vi har også lagt ut et par spill der elever som ønsker å trene på gangetabellen kan bruke litt tid.
Spillene er selvutviklet på plattformen Scratch. Vær forsiktig, man kan bli bitt av spillbasillen :-)