Likningsett

Et likningsett er flere likninger med mer enn en ukjent. Vi skal kunne 3 metoder for å løse slike:
  • Grafisk løsning
  • Innsettingsmetode
  • Addisjonsmetode
Grafisk løsning

Vi starter med å vise en video som løser et likningssett grafisk uten hjelp av Geogebra. Se videoen, og prøv å løse den samme likningen selv. For å trene mer kan du løse oppgave 31-34 på s 50 i Tetra 10.Man kan også bruke Geogebra for å løse likningssett. Sjekk denne videoen som viser tydelig hvordan dette gjøres. Også her kan du trene ved å løse oppgave 31-34 på s 50 i Tetra 10.
InnsettingsmetodenHer er en fin video som viser hvordan du kan løse likningssett ved hjelp av innsettingsmetoden. For å trene mer kan du løse oppgave 35-38 på s 51 i Tetra 10.Addisjonsmetoden


Her er en film som viser hvordan man kan løse et problem med likningssett, og hun løser dette med addisjonsmetoden.
Comments