Likninger

Vi lærer å løse mange former for likninger på ungdomsskolen. Her er et knippe videoer som viser hvordan man løser forskjellige typer likninger.

Likning med paranteser:

Denne videoen viser tydelig hvordan man skal tenke for å løse likninger med paranteser. Du kan trene mer med oppgave 81-84 på s 63 i Tetra 10.
Likninger med brøk:

Her er en video som viser hvordan man kan løse en likning med brøk. Tren videre med oppgave 77-80 på s 63 i Tetra 10Andregradslikninger uten førstegradsledd:

Denne videoen viser hvordan man kan løse andregradslikninger.
Comments